خروجی ها و گزارشات نرم افزار راهبردنگار

گزارش ارزیابی عملکرد

راهبرد نگار با ارزیابی عملکرد راهبردی، گزارش های زیر را در اختیار کاربران قرار می دهد :

  •  تراز راهبردی: این گزارش  مشاهده شمایی کلی از عملکرد سازمان و هریک از واحدها در اجرای برنامه راهبردی  را در بازه زمانی مشخص، ممکن می سازد .
  •  گزارش عملکرد: این گزارش نشانگر میزان موفقیت سازمان در پیشبرد گام های عملیاتی است و با تکیه بر آن می توان ضمن شناسایی انحرافات ایجاد شده در مسیر اجرای راهبرد، اقدامات اصلاحی مورد نیاز را نیز شناسایی کرد.

 

گزارش عملکرد مقایسه ای

راهبرد نگار امکان مقایسه عملکرد واحدهای مختلف را از منظر تحقق وظایف راهبردی  فراهم می آورد. برخی از  این گزارشات مقایسه ای عبارتند از:

  •  مقایسه امتیاز یک واحد با میانگین امتیاز واحدهای مختلف .
  •  مقایسه عملکرد راهبردی دو یا چند واحد سازمانی با یکدیگر.
  •  مقایسه میزان تحقق مجموعه راهبردها و نیز میزان تحقق  هر راهبرد از منظرهای مختلف.

 

 

گزارش های مدیریتی

این گزارش ها آخرین وضعیت تحقق راهبردهای سازمان را به صورت اجمالی بر مبنای مهمترین شاخص های عملکردی مشخص می سازند. اقلام اطلاعاتی  مندرج در این گزارش ها بنا بر انتخاب مدیران سازمان، به گونه ای منعطف قابل تعریف است.

 

تماس آنلاین با ما

در حال حاضر قادر به پاسخگویی آنلاین نیستیم. لطفا با ارسال ایمیل ما را از درخواست خود با خبر کنید

سوالی دارید؟ خوشحال می شویم تا در صورت امکان در خدمتتان باشیم

برای شروع به گفتگو کلیک کنید