آنچه راهبردنگار را متمایز می سازد

¨ فراهم کردن اطلاعات صحیح و دقیق برای بخش های مختلف سازمان

¨ پیوند زدن معیارهای ارزیابی عملکرد، هدفها و اقدامات عملیاتی با هدف های راهبردی

¨ تعیین مسئول اجرای هر گام و مسئولین نهایی هر اقدام

¨ ایجاد دسترسی مستقیم مدیران و تصمیم گیران به اطلاعات کلیدی مربوط به نحوه اجرای استراتژی و نتایج آن

¨ کمک به مدیران برای شناسایی اولویت های اجرایی

¨ فراهم آوردن ابزاری برای پیگیری فعالیت ها و نتایج آنها

 

تماس آنلاین با ما

در حال حاضر قادر به پاسخگویی آنلاین نیستیم. لطفا با ارسال ایمیل ما را از درخواست خود با خبر کنید

سوالی دارید؟ خوشحال می شویم تا در صورت امکان در خدمتتان باشیم

برای شروع به گفتگو کلیک کنید